Тетяна Євтушок

Бізнес психолог. Гештальт психотерапевт. Коуч. Тренер

Статті

Емоції як втілена інформація

 • психология
 • психотерапія

Емоції – це невід’ємна частина людського досвіду, і в сучасній психології та психотерапії часто мають визначення втіленої інформації. Латинське походження слова визначає емоцію як рух. Таким чином, ми цікавимось, чи є емоції інтенціональними, такими, що рухають нас у напрямку чогось і змушують нас виражати їх через певну поведінку чи дію. Вони виникають з нашого фізіологічного збудження у відповідь на ситуативні тригери з навколишнього середовища або з когнітивної (пізнавальної) оцінки цих тригерів. […]

Дослідження дитячо-батьківських стосунків та психологія виховання

 • особливі діти
 • психотерапія

Сім’я – в першу чергу простір, в якому діти отримують пізнавальні та емоційні здібності. Роль сім’ї в розвитку дитини неможливо обезцінити, так як саме там формуються основні якості, з якими діти вступають потім до дорослого світу соціальних правил та стосунків з іншими людьми та системами. […]

Подвійна природа агресії

 • особливі діти
 • психотерапія

В гештальт-терапії агресією прийнято називати емоційну енергію, яка рухає людину до усвідомлення її справжньої потреби. Це усвідомлення ствоює платформу, аби дозволити людині відшукати найкращу форму задоволення своєї потреби, тому агресія дає можливість творчо пристосуватись до контакту з навколишнім середовищем для особистого росту та розвитку. […]

Позитивні й негативні почуття: Втілення в просторі та часі

 • психотерапія

Почуття дарують нам відчуття присутності чогось більш значущого, відчуття причетності до світу. Саме вони роблять нас живими та підтримують життя. Вони є тією масою енергії, яка втілюється як у просторі окремого людського тіла, так і в просторі оточуючого середовища, але розгортається в часі. Саме тому проживання почуттів – гігантський ресурс сумісної творчості та творення реальності. […]

Психологія продажів та естетика атмосфери, що продає

 • психологія грошей
 • психотерапія

Продаж – це спокуса. Почнімо з того, що продажі бувають двох видів: спокуса з перспективою задоволення прямої потреби клієнта з орієнтацією на “мати”, та спокуса з перспективою задоволення естетичної потреби клієнта з орієнтацією на “бути”. […]

Істерична модель стосунків та її переосмислення в теорії та практиці гештальт-терапії

 • психотерапія

Чи існує істерія в наші дні? Сучасні тенденції роботи з психопатологією в гештальт-терапії незаслужено ігнорують істеричну модель стосунків, так як вважають її застарілим явищем, яке було притаманне жінкам минулого часів Фройда. […]

Исследования нейронаук и практика Гештальт психотерапии

 • психотерапія

Современные исследования нейронаук все интенсивнее внедряются в теорию и практику психотерапии и все очевиднее демонстрируют, что их открытия полностью поддерживают принципы Гештальт терапии. Результаты исследований мозга все больше и больше подтверждают верность подхода Гештальт психотерапевтической практики, сфокусированной  на присутствии «здесь и сейчас», телесных проявлениях и процессе построения и проживания опыта. Нейропсихолог Аллан Шор говорит о […]

Откуда берутся долги? Психология денег

 • психологія грошей
 • психотерапія

В психологии денег тема долгов достаточно многогранна. В данной статье предлагаю рассмотреть ее с учетом контекста зависимого поведения и концепции осознанности потребностей. В предыдущих работах я уже говорила, что деньги являются метафорой границы контакта, так как выступают ресурсом, который с одной стороны помогает нам удовлетворять потребности, а с другой – мотивирует к развитию через реализацию […]

Семья: мы или я? Психология конфликта в отношениях.

 • психологія грошей
 • психотерапія

Конфликт в семье и паре неизбежен, так как наше общество образует семьи на выборе личности. Социальный переход от “жить без тебя не могу” к “я выбираю жить с тобой” уже осуществился. Именно по этой причине конфликты в семье базируются либо на поиске автономии, либо потребности в принадлежности, т.е. на естественной необходимости развития или “я”, или […]

Психологія сновидінь. Довербальний простір життя

 • психотерапія

Природа сновидінь загадкова та непередбачувана, як саме життя. протягом усієї історії існування людина намагалась інтерпретувати сновидіння, надаючи їм найрізноманітніших магічних інтерпретацій та бажань передбачити майбутнє, так як невизначеність для нас завжди була та буде непростим викликом для проживання, а потреба в безпеці й бажання підтвердження “правильності” обраного шляху завжди породжує спокусу переносити відповідальність на вищі сили.

Каждый одинок, как капля дождя. Терапия экзистенциальных переживаний.

 • психологія грошей
 • психотерапія

Каждый человек рано или поздно задается вопросами о смыслах жизни и о ее конечности, часто сопровождаемые тревогой и страхами возможной неотвратимости случайных несчастий, испытывает стресс от необходимости бороться, страдает от внутреннего, ничем необъяснимого одиночества, мучается выбором, предстоящим или совершенным, который сопровождается чувством невнятной вины. Все это относится к так называемым экзистенциальным проявлениям человеческой природы, познав […]

Особистісна ефективність та професійна діяльність

 • психологія грошей
 • психотерапія

Стаття наразі опублікована російською мовою.   Что же на самом деле гарантирует успешное гармоничное развитие профессиональной деятельности (бизнеса), личную эффективность в работе и желаемое финансовое вознаграждение? В физиологии существует понятие проприоцепции, мышечного ощущения положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. Поскольку физиология напрямую связана с ментальной деятельностью, я рискнула и перенесла это […]

Парадокс грошей: ідеальне чи матеріальне?

 • психологія грошей

Стаття наразі опублікована російською мовою. Отношение людей к деньгам всегда очень эмоционально заряжено и вызывает много напряжения. Если говорить о подобных трудностях, то с ними связаны такие чувства как страх, стыд, тревога, злость, которых зачастую человек пытается избегать, не разбираясь с причинами и следствиями. Часто даже сам разговор о них считается неприличным, низким и недостойным, […]

Фінансова незалежність. Секрети мислення.

 • психологія грошей

Стаття наразі опублікована російською мовою.   Ученые проводили исследования и доказали, что человеческий мозг не воспринимает частичку “не”. Давайте проведем эксперимент. Я вам предложу кое-что, и вы сами все поймёте. Так вот, попытайтесь прямо сейчас не думать о воздушном шаре! Ну что? Получилось? Скорее всего, нет, так как в вашем воображении моментально возникает картинка или […]

Мати гроші чи бути з ними?

 • психологія грошей

Стаття наразі опублікована російською мовою.

Задумывались ли вы когда-нибудь о своей мотивации в зарабатывании денег? Для чего они вам нужны? Ведь у каждого человека свои мотивы и желания. Но именно от ваших потребностей, а также умения их видеть и удовлетворять во многом зависит качество вашей жизни, точно также и финансовая свобода зависит от ваших потребностей, которые можно удовлетворять посредством денег.

Гроші та цикл контакту

 • психологія грошей
 • психотерапія

Деньги и цикл контакта. Роль функций концепции Self во взаимодействии человека с деньгами. Механизмы прерывания контакта как препятствия на пути к финансовому успеху.   Так уж устроен наш мир, что деньги являются жизненно необходимым средством взаимодействия человека с окружающим миром, платформой, на которой строится удовлетворение, как наших базовых потребностей, так и раскрытие возможности реализации потенциала […]

Панічні атаки. Світло, що зароджується при сході сонця.

 • психотерапія

Под паническими атаками принято подразумевать приступы беспричинного сильного страха и тревоги, сопровождающиеся рядом симптомов, таких как ощущение нереальности происходящего, умирания, смерти, исчезновения, страхом безумия, а также потери контроля над своим телом, дезориентация во времени и пространстве и определенными пугающими телесными проявлениями, которые могут проявляться достаточно индивидуально, например, сильное сердцебиение, головокружение, размытость зрения или туман в […]

Психологічний біль та граничні ситуації

 • психотерапія

Стаття наразі опублікована російською мовою.

В силу того, что каждое событие нашей жизни является результатом нашего взаимодействия с миром на границе-контакт, у каждой отдельного человека это контактирование и способ его осуществления является индивидуальным, которому свойственны особенности, сложившиеся в прошлом, часто детском, опыте, а значит, каждый по-разному ощущает свои границы.

Де ховаються ваші життєві ресурси та внутрішня мотивація? Про границі та контакт.

 • психотерапія

Стаття наразі опублікована російською мовою.

Фундаментальным понятием в Гештальт-терапии является понятие границы-контакт. Ведь граница, на которой человек контактирует с окружающей его средой (граница контакта) является очень ресурсной, так как именно в процессе контактирования мы удовлетворяем те физиологические и ментальные потребности, позволяющие нам выживать и развиваться на протяжении всей жизни.

Емоційна залежність

 • психотерапія

Стаття наразі опублікована російською мовою.

Эмоциональная зависимость от другого в отношениях – это когда мы привыкаем думать об этом другом, как о своей причине. В рамках таких отношений этот другой может заботиться о нас, проявляя свою добродетель, чем поддерживает свое ощущение власти над нами, оправдывая тем самым это стремление, одновременно демонстрируя нам наши преимущества пребывания в его власти.

Плутос-терапія. Гроші на границі контакту.

 • психологія грошей

Стаття наразі опублікована російською мовою.

Плутос-терапия – направление психотерапии, занимающееся проблемами отношений человека с деньгами на границе контакта, и исследующее влияние денежных факторов на механизмы человеческого поведения, принятие решений и взаимоотношения с другими.

Що найкраще можуть зробити батьки для дитини з особливими потребами?

 • особливі діти

Як допомогти батькам зрозуміти, що працює і допомагає в роботі з особливими дітьми, відкинути почуття провини за те, що іх діти не такі, як усі, аби не шукати “магічних пігулок” для одужання, а віднайти діючі методи розвитку і адаптації своїх дітей?

Виховання дітей та нарцисизм

 • особливі діти
 • психотерапія

Стаття наразі опублікована російською мовою.

Кроме любви, все дети с рождения до совершеннолетия испытывают потребность в устойчивости, структуре, эмпатии, прочных границах и в человеке, который будет взрослым рядом с ними. На этом нелегком пути взросления детско-родительские отношения требуют невероятной осознанности родителей. У англичан есть замечательная поговорка

Ніколи людина не просувається далі, ніж тоді, коли вона не знає, куди йде.

— Олівер Кромвель