Тетяна Євтушок

Бізнес психолог. Гештальт психотерапевт. Коуч. Тренер

Критичне мислення і самокритика: Життєствердження цілісності та зцілення для покращення психологічного благополуччя

Ми часто ігноруємо необхідність навчатись критично мислити, хоча для психологічного благополуччя воно є життєво важливим навиком. Так само, як садівник доглядає за ґрунтом, щоб забезпечити рясний урожай, культивація критичного мислення живить здоровий розум, виховуючи стійкість та адаптивність для того, аби гідно справлятись із викликами життя. Критичне мислення визначається як здатність аналізувати, оцінювати та синтезувати інформацію, та відіграє важливу роль у підтримці психологічного благополуччя. Заохочуючи нас ставити під питання припущення, оцінювати упередження та зважати на альтернативні погляди, критичне мислення діє як захисний щит проти деформованих (спотворених) патернів мислення і нераціональних вірувань, які часто призводять до стресу, тривоги та депресії.

З погляду психотерапії критичне мислення – це свого роду окуляри рефлексії, через які людина може досліджувати власні думки, емоції та досвід, який проживає. Цей когнітивний процес дозволяє адекватно аналізувати те, що відбувається, та розвиває глибину допитливості і інтересу до внутрішніх прошарків нашого розуму. Терапевт допомагає клієнту критично осмислювати своє сприйняття, переконання та поведінку, чим створює простір для трансформаційного росту та розвитку. Досліджуючи різноманітні кути поглядів на досвід проживання, клієнт отримує розширення перспектив, розвиваючи стійкість, навички справлятись із проблемами та здатність робити виклик власним непродуктивним патернам мислення. Так, критичне мислення стає мостом, який з’єднує людину з зовнішнім світом, дозволяючи адекватно обробляти факти, ідеї та погляди раціонально та об’єктивно. 

Тут слід окремо поговорити також про поняття самокритики та її роль в процесі психотерапії, адже самокритика більше стосується оцінювання наших власних якостей, дій та поведінки. З однієї сторони, це цінний інструмент для самопокращення, але й може стати інструментом для самопокарання, адже надлишкова патологічна самокритика може призвести до негативного самосприйняття, низької самооцінки та підвищення рівня стресу й тривоги. Ключовим для терапії тут є не позбавитись внутрішнього критика, а направити його в конструктивне русло для використання для росту, а не страждання.

Тоді коли критичне мислення фокусується назовні, направляючи нашу увагу на зовнішню інформацію та точки зору, самокритика направлена всередину, оцінюючи наші думки, емоції, якості та поведінку. Ціль першого – покращити когнітивні навички, здатність вирішувати проблеми/задачі, цілісне об’єктивне розуміння світу навколо, прийняття доцільніших рішень та розширення можливостей діяти, тоді коли другого – покращити самоусвідомлення та можливість персонального зростання і розвитку. 

Подорож розвитку критичного мислення та здорової самокритики включає наступні етапи:

Самоусвідомлення. Перший крок розвитку критичного мислення – самоусвідомлення. Коли ми гармонійно настроюємо власні думки та емоції, дозволяючи тим самим розпізнавати свої автоматичні реакції та внутрішній відгук на події, ми маємо можливість зробити крок назад, аби оцінити їх адекватність.

Допитливість. Важливо ставити під питання інформацію, яку ми отримуємо (чи це істина в останній інстанції чи є інші можливі варіанти), джерела власних переконань і вірувань (чому я так думаю/реагую і що могло на це вплинути в минулому або які потреби мене змушують думати саме так, чи не є вони упередженими через емоційне забарвлення, спричинене негативним чи нав’язаним колись досвідом), та припущення, які лежать в основі наших суджень (розуміння припущень дають можливість перетворити їх замість переконань на гіпотези – на один із можливих варіантів, розширюючи наше сприйняття та мотивуючи шукати очевидність, тобто підтвердити доказово, опираючись на факти чи дослідження). Тут важливо не плутати з сумнівами, які спокушають нас оцінювати в парадигмі чорно-білого мислення (добре-погано, вірю-не вірю), а виховувати в собі дитячу допитливість.

Відкритість сприйняття. Заохочення бажання досліджувати нові ідеї, навіть ті, які роблять виклик нашим існуючим переконанням, допомагає розширити наші когнітивні горизонти та збагатити нашу ментальну картину світу.

Аналіз. Аби сформувати всебічне розуміння, важливо навчитись розбивати комплексні проблеми на менші компоненти та аналізувати кожну частину індивіуально, зважаючи на те, як вони взаємопов’язані.

Оцінювання. Для цього необхідно розвивати здатність оцінювати достовірність джерел інформації чи наявного судження, що включає детальне вивчення очевидного підтвердження, зважання на потенціальні упередження та можливість розрізнити факти і погляди.

Синтез. Синтезувати різноманітні точки зору і інформацію необхідно для того, аби сформувати цілісну картину. Цей холістичний (цілісний) підхід розвиває навики вирішування проблем/задач та креативного мислення.

Приклад критичного мислення:

Клієнт, який бореться з соціальною тривогою, часто уникає соціальних взаємодій через страх перед осудом. Завдяки критичному мисленню терапевт допомагає клієнту аналізувати думки, які викликають тривогу. Вони досліджують докази на користь і проти щодо фантазій клієнта, що про нього будуть думати інші, тим самим заохочуючи його розглянути альтернативні пояснення для ситуацій. Цей процес дає клієнту змогу зробити виклик своїм припущенням і поступово залучатися до соціальних взаємодій з більш збалансованої перспективи.

Приклад самокритики:

Клієнт з історією перфекціонізму висловлює роздратування через невдоволення власними високими стандартами. Під час терапії досліджуються самокритичні тенденції клієнта. Терапевт допомагає клієнту розрізнити здорове самовдосконалення від надмірної самокритики. Прктикуючи самоспівчуття, клієнт навчається визнавати свої досягнення без обезцінення та покарання себе за незначні невдачі.

Робота зі стійкістю через інтеграцію критичного мислення та здорової самокритики:

Клієнт поновлюється після травматичного досвіду допущення помилки, яка завдала шкоди, і бореться з почуттями провини та сорому. Терапевт фасилітує розвиток критичного мислення клієнта, щоб викорінити самозвинувачення клієнта, допомагаючи йому зрозуміти, що відповідальність не є рівнозначною провині та щоб дослідити фактори, які призвели до цієї ситуації. Терапевт також заохочує клієнта практикувати самоспівчуття як можливість перетворити самокритика на помічника, визнаючи свій біль без осуду та взяти відповідальність за вчинок, не потонувши в почутті сорому. Завдяки цій інтеграції критичного мислення та самокритики клієнт розвиває стійкість та більш збалансований образ себе, визнаючи помилку та фокусуючись на подальшому зростанні, враховуючи досвід.

Приклад подолання негативного образу себе:

Клієнт має труднощі з негативним образом свого тіла, що призводить до проблем з самооцінкою. Під час терапії терапевт веде клієнта через практику критичного мислення, роблячи виклик спотвореним уявленням клієнта про його тіло. Крім того, терапевт підтримує клієнта в розвитку здорової самокритики, яка акцентується на зростанні, а не на самозвинуваченні. За допомогою цієї комбінації клієнт розвиває більш реалістичне сприйняття себе та більш здорові відносини зі своїм тілом.

Приклад подолання почуття провини за турботу про себе:

Клієнт відчуває провину через те, що надає пріоритет своєму благополуччю і потребам в турботі про себе напротивагу вимогам суспільства чи вимогам оточення на роботі. Під час терапії, терапевт допомагає клієнту критично мислити, досліджуючи його мотиви, наміри та довготривалі переваги турботи про себе, а також реалістичні очікування і доступність його можливостей. Також, терапевт посилює самокритику клієнта, яка активує саморефлексію та самооцінку без зневажання особистих потреб клієнта та без інтерналізації звинувачень оточення за турботу про себе. Така комбінація навчає клієнта балансувати між соціальними та персональними потребами, встановлювати здорові границі та справлятись із почуттям провини з уважністю до ментального та емоційного здоров’я.

У сфері психології грошей почуття провини з розвитком деструктивного самокритика, часто виникає з формування комплексних переконань в минулому, а також через вплив суспільства. Коли клієнт відчуває провину через витрати на особисті потреби, вважаючи, що вони повинні економити або інвестувати, або натомість допомагати іншим, терапевт може підтримати клієнта у критичному аналізі його почуття провини та голосу критика, досліджуючи глибинні переконання, які створюють стрес. Вони разом досліджують джерело цих переконань – чи вони були закладені сім’єю, культурними нормами чи особистим травматичним досвідом. Терапевт допомагає клієнту розглянути альтернативні точки зору, піддавати сумніву припущення, що всі витрати повинні бути виключно спрямовані на практичність та самопожертву. Завдяки критичному мисленню клієнт отримує ширший погляд на багатогранний характер фінансових рішень. Також терапевт навчає клієнта використовувати самокритику зі співчуттям до себе. Клієнт визнає своє почуття провини без осуду та досліджує витоки своїх очікувань від себе. Терапевт допомагає клієнту розрізнити конструктивну самооцінку (наприклад, оцінку фінансових цілей) від шкідливої самокритики. Клієнт навчається підходити до своєї самооцінки з доброзичливістю та усвідомлювати, що турбота про особисті потреби та їх задоволення може бути частиною збалансованої фінансової стратегії.

Інтегруючи критичне мислення та самокритику в психології грошей, люди можуть ефективніше справлятися з провиною, пов’язаною з грошима. Вони розвивають здатність перевіряти свої переконання та мотивацію, водночас практикуючи самоспівчуття. В результаті цього формується більш здорові відносини з грошима та зменшується надмірне емоційне напруження.

У кожному з цих прикладів критичне мислення та самокритика переплітаються, створюючи холістичний підхід до особистісного зростання та зцілення. Психотерапія використовує ці інструменти для того, щоб допомагати людям керувати своїми думками, емоціями та досвідом, який вони проживають, з уважністю, об’єктивністю та самоспівчуттям.

Практичні підказки для самостійного розвитку критичного мислення та здорової самокритики:

1. Свідома рефлексія. Відведіть час для внутрішнього дослідження. Практики фокусу уваги (наприклад, медитація) можуть допомогти спостерігати за своїми думками без осуду, сприяючи глибшому розумінню когнітивних процесів.

2. Різноманітне читання. Залучайте себе до взаємодії з різноманітними поглядами, читаючи різні жанри, включаючи ті, що ставлять під сумнів ваші поточні переконання. Це розширює ваш психологічний інструментарій.

3. Сократівські запитання. Створіть свого внутрішнього Сократа, задаючи собі провокуючі питання. Ставте під питання свої припущення, запитуючи себе “чому” і “як” стосовно своїх думок та поглядів (чому у мене виникає саме ця думка/поглад та як так сталось, що виникає саме це).

4. Дебати та обговорення. Беріть участь у конструктивних дебатах та обговореннях з іншими. Участь у ввічливому дискурсі підвищить вашу здатність формулювати свої думки та реагувати на різні точки зору.

5. Вправи з вирішення проблем/задач. Беріться за головоломки, загадки та складні проблеми. Ці заняття стимулюють ваше аналітичне мислення, заохочуючи вас досліджувати незвичайні рішення.

6. Ведення щоденника. Ведіть щоденник критичного мислення, в якому документуйте свої роздуми, спостереження та запитання. З часом перегляд своїх записів може допомогти побачити патерни мислення та сфери для особистісного росту.

Коли критичне мислення та здорова самокритика інтегруються в наш ментальний набір інструментів, ми помічаємо надзвичайну трансформацію власного ментального благополуччя. Завдяки цьому ми стаємо стійкішими, адаптованими та емоційно збалансованими, а також отримуємо більше ясності, інсайтів та спокою. 

Останні статті

Психологія грошей: Досліджуючи комплексні взаємозв’язки між розумом та фінансами

Гроші відіграють унікальну роль у нашому житті. Будучи засобом взаємообміну, ця роль виходить далеко за межі їх споживацької функції. Гроші мають на нас великий психологічний вплив, впливаючи на наші рішення, емоції та поведінку. Галузь поведінкової економіки досліджує витончений зв’язок між психологією людини та фінансовими рішеннями, розкриваючи, як упередження, емоції та когнітивні патерни впливають на наші відносини з грішми. У цій статті […]

Невидимі тіні. Досліджуючи резонанс відсутності: Розкриття гештальт-техніки «Порожній стілець»

Нещодавно я відвідувала 54 щорічну міжнародну конференцію SPR (Товариства досліджень психотерапії) в Дубліні (Ірландія), на якій було представлено сотні дослідницьких проєктів сучасних напрямків психотерапії на тему ментального здоров’я. У списку досліджених методів, які ефективно працюють, була зазначена техніка роботи зі стільцями, яку зараз використовують в різних сучасних підходах психотерапії, але яка була оригінальним винаходом і впровадженням у […]

Не можу жити з тобою і не можу жити без тебе: Драма пограничних переживань

Невротику не вистачає усвідомлення. Пограничнику не вистачає ясності. Психотику не вистачає відчуття ідентичності. Пограничний реляційний розлад характеризується тим, що індивід відчуває себе розгубленим, коли зіштовхується з власним досвідом переживань. Йому не вистачає ясності того, кому цей досвід переживання належить. Від цього страждає самооцінка, що супроводжується страхом бути покинутим та екстремальними емоціями і недостатністю механізмів їх […]

Супротив і парадоксальна природа змін

«Дайте мені точку опори – і я переверну Землю», – казав Архімед, наголошуючи на цінності ролі опор у процесі змін. Психологічні опори є надважливим компонентом в процесі творення змін. Це, свого роду, ресурси, які створюють підґрунтя, на базі якого в нас з’являються сили для дій. Саме дії ведуть до змін. Дії відбуваються завдяки рішенням, які […]

Емоційні гроші

– В чому ви тримаєте свої збереження? – В мріях! (одеський гумор) Я вже неодноразово писала про те, що тема грошей у психології часто перетинається з емоціями, якими вона заряджена для кожної окремої людини. Як каже Кійосакі: “Гроші – це емоційна річ. Якщо ти не можеш контролювати свої емоції, то емоції почнуть контролювати твої гроші”. […]